Løsninger

Phoniro Care

Den fælles platform for fremtidens ældrepleje, som inkluderer digital nøglehåndtering, tids- og reaktionsopfølgning, alarmsystemer og e-tilsyn. Uanset hvilket modul der bruges, indsamles alle data i Phoniro Care for kvalitetssikring og opfølgning.

Læs mere

Digital nøglehåndtering

Nøglefri hjemmehjælp eller et nøglefrit miljø i forskellige typer ældreboliger.

Læs mere
trygghetslarm äldreboende

Alarmer

Giver mulighed for central drift, styring og overvågning af alarmeringer i realtid.

Læs mere

E-tilsyn

Grundlaget for helbredsdagbogen er, at patienten fører en helbredsdagbog i hjemmet.

Læs mere

Tids- og indsatsopfølgning

Registrering af og opfølgning på udførte besøg og indsatser i hjemmeplejen og på plejehjem.

Læs mere
Udtalelser
  • "Vi har været meget tilfredse med vores samarbejde med Phoniro om implementering af elektroniske nøgler i hjemme- og sygeplejen i Hjørring Kommune. Phoniro har bidraget til en god implementeringsproces, hvor Phoniro har medvirket til en god planlægning og med stor imødekommenhed og på konstruktiv vis bidraget til at løse de udfordringer, vi er stødt på i implementeringen. Phoniros administrationssystem samt app opleves af medarbejderne som intuitivt at anvende, og de elektroniske låse hos borgerne har ind til nu fungeret upåklageligt uden tekniske udfordringer."

    Hjørring kommun – Danmark