Løsninger

Digital nøglehåndtering

Nøglefri hjemmehjælp eller et nøglefrit miljø i forskellige typer ældreboliger.

Alarmer

Giver mulighed for central drift, styring og overvågning af alarmeringer i realtid.

E-tilsyn

Grundlaget for helbredsdagbogen er, at patienten fører en helbredsdagbog i hjemmet.

Tids- og indsatsopfølgning

Registrering af og opfølgning på udførte besøg og indsatser i hjemmeplejen og på plejehjem.

Løsninger

Våra lösningar hjälper dig att säkerställa en säker och effektiv omsorg och vård, vilket ger våra äldre människor en bättre livskvalitet.

Udtalelser
  • "Vi har været meget tilfredse med vores samarbejde med Phoniro om implementering af elektroniske nøgler i hjemme- og sygeplejen i Hjørring Kommune. Phoniro har bidraget til en god implementeringsproces, hvor Phoniro har medvirket til en god planlægning og med stor imødekommenhed og på konstruktiv vis bidraget til at løse de udfordringer, vi er stødt på i implementeringen. Phoniros administrationssystem samt app opleves af medarbejderne som intuitivt at anvende, og de elektroniske låse hos borgerne har ind til nu fungeret upåklageligt uden tekniske udfordringer."

    Hjørring kommun – Danmark