Løsninger

Phoniro Care
– en platform til velfærdsteknologi

Alle vores løsninger har én ting til fælles. De er samlet på en og samme platform, som vi har givet navnet Phoniro Care. Vores løsninger er udviklet for at hjælpe med til at sikre tryg, sikker og effektiv pleje og omsorg og dermed skabe øget livskvalitet for en aldrende befolkning.