Phoniro Care – En innovativ IT-platform

Alle vores løsninger har noget til fælles. De er samlet i en enkelt it-platform. Vi kalder den Phoniro Care. Vores løsninger skal hjælpe jer til en tryg, sikker og effektiv pleje og omsorg og dermed give vores ældre bedre livskvalitet. Vores it-platform passer til hjemmehjælp, plejehjem, handikapområdet og hjemmesygepleje. Platformen Phoniro Care er bygget op af forskellige moduler, som kan bruges hver for sig eller kombineret i en enkelt systemløsning.

  • Phoniro Care – en IT-platform for hele plejesektoren
  •  Et meget brugervenligt system
  •  Understøtter integration med de fleste virksomhedssystemer på markedet
  •  Smarte redskaber – brug digital pen, mobiltelefon eller begge dele i samme system
  •  Innovative løsninger for en tryg, sikker og effektiv pleje og omsorg