Phoniro Care
– e-tilsyn

Grundlaget for helbredsdagbogen er, at patienten fører en helbredsdagbog i hjemmet. Informationerne bliver overført til et centralt system. På den måde får plejesystemet løbende oplysninger om patientens helbredstilstand.