E-tilsyn giver tryg

og uforstyrret søvn

Tilsynsbesøg er en væsentlig del af hjemmehjælpens hverdag og en af de mest omkostningskrævende. Vi tilbyder en pakkeløsning med velfærdsteknologi hjemme hos brugeren, som gør det muligt for personalet både at øge kvaliteten, effektiviteten og tiden sammen med brugeren. Det hele inden for rammerne af Phoniro Care, som sikrer et højt niveau af sikkerhed, fortrolighed og sporbarhed.

Uforstyrret nattesøvn for brugeren og

et mere effektivt nattilsyn for personalet

Nattilsyn er noget af det mest omkostningskrævende inden for hjemmeplejen, da besøget som regel blot varer nogle minutter, men indebærer en stor andel kørselstid og dobbeltbemanding. Med digitale nattilsyn kan personalet ved hjælp af en internetbaseret brugerflade koble sig op til et kamera i brugerens soveværelse. Mange brugere oplever nattilsyn via kamera som mindre indgribende og skræmmende end at få besøg af personalet i soveværelset, mens man sover og i givet fald risikerer at blive vækket.

Højt niveau af sikkerhed, fortrolighed og sporbarhed

Løsningen er en del af platformen Phoniro Care, hvilket sikrer høj informationssikkerhed (rigtighed, sporbarhed, fortrolighed og tilgængelighed). Der sker ingen optagelse, og kun personale med de fornødne beføjelser kan koble sig op til brugerens kamera på de aftalte tidspunkter.

Også en fordel for miljøet

Hvis en del af tilsynsbesøgene kan udføres ved hjælp af velfærdsteknologi vil CO²-udledningerne kunne reduceres betydeligt. En middelstor hjemmehjælpsvirksomhed i Sverige kører ca. 1.600.000 km pr. år. Hvis 25 % af kørslen kan spares væk, giver det 38 tons mindre CO²-udledning pr. år.

Er du nysgerrig og vil vide mere?