Helbredsdagbogen

– For en tryg, sikker og effektiv hjemmesygepleje

Grundlaget for helbredsdagbogen er, at patienten selv er aktiv i plejen. Produktet er meget let at bruge, men først og fremmest har patienterne selv nytte af det i sin egen pleje.

Patienten fører en helbredsdagbog derhjemme. Her noterer han/hun de helseparametre, som er vigtige for netop den aktuelle sygdom. Dagbogen bliver ført på almindeligt papir, men patienterne bruger en digital kuglepen, som automatisk aflæser de værdier, der noteres på papiret.

De aflæste informationer overføres fra pennen til det centrale system og bliver dermed tilgængelige for personalet hos plejegiveren. Patienten kan også skrive meddelelser til plejegiveren.

Når plejegiveren på den måde kontinuerligt modtager informationer om patientens helbredstilstand, bliver det muligt at monitorere et stort antal patienter og hurtigt identificere patienter med forværret helbredstilstand.

Det er en enkel løsning, og derfor kan den bruges af mange typer patienter. Den virker lige godt for kvinder som for mænd, og den har den store fordel, at den fungerer på flere sprog. Det gør løsningen tilgængelig også for dem, der ikke har dansk som modersmål.

Er du nysgerrig og vil vide mere?