E-tilsyn giver tryg

og uforstyrret søvn

På samme måde som i egen bolig kan e-tilsyn også med fordel bruges på plejehjem. Gevinsten for brugeren ved at slippe for at blive forstyrret under søvnen er selvfølgelig lige så stor på et plejehjem som i eget hjem.

Phoniros e-tilsynsløsning fungerer også godt på plejehjem. Da løsningen er en del af Phoniro Care, er den tæt forbundet med Phoniros alarmsystem for plejehjem, som jo er en del af samme platform. Personalet kan udføre e-tilsyn på en effektiv måde fra et centralt sted på plejehjemmet og få mere tid til andre aktiviteter, men kan også koble sig op til kameraet direkte via en mobil webbrowser i alarmtelefonen. Da løsningen er en del af Phoniro Care sikres høj informationssikkerhed (rigtighed, sporbarhed, fortrolighed og tilgængelighed).

Er du nysgerrig og vil vide mere?