Phoniro Care
– Tids- og indsatsopfølgning

Registrering af og opfølgning på udførte besøg og indsatser i hjemmeplejen og på plejehjem. Bruges med fordel sammen med digital nøglehåndtering, hvor oplåsningen også er en bekræftelse på, at besøget er registreret hos klienten.