Tids- og indsatsopfølgning inden for hjemmeplejen

Struktureret planlægning og opfølgning er en forudsætning for god kvalitet og økonomi i hjemmeplejen. Et stort antal klienter skal have forskellige typer af hjælp i forskellige situationer. Ved at benytte it-støttede løsninger hvor personalet kvitterer for udførte besøg og indsatser, er det muligt at sikre, at alle klienter får den hjælp, de er berettigede til.

Alt i samme system

I ét og samme system kan personalet ved hjælp af mobiltelefoner kvittere for start og slut på besøget hos klienten og samtidig registrere, hvilke indsatser der er udført, og hvilke klienten eventuelt har afvist. For at sikre at informationen registreres på klientens bopæl, kvitteres der mod for eksempel Phoniros digitale låseenhed eller NFC-kode.

Mobilapplikationen er udviklet med stort fokus på personalets arbejdsproces for at kunne understøtte arbejdet og muliggøre enkel registrering af information.

Opfølgningen gør det let at følge forskellige nøgletal, som f.eks. personalekontinuitet. Informationen bruges også ofte som grundlag for både aflønning og gebyrer inden for hjemmeplejen.

Phoniro Care har en konfigurerbar regelstruktur, som tilpasses efter kommunens regler for aflønning og gebyrer. Strukturen hjælper personalet med at registrere informationen korrekt, hvilket er nødvendigt, for at informationen kan anvendes.

Modulet for tids- og indsatsopfølgning i Phoniro Care har været på markedet i over 10 år og benyttes i dag af næsten 100 svenske kommuner, herunder de fire største.

Er du nysgerrig og vil vide mere?