Tids- og indsatsopfølgning på plejehjem

Phoniro Care med tids- og indsatsopfølgning er et godt valg, når det handler om nemt at kunne dokumentere og kvalitetssikre arbejdet på plejehjem.

I Sverige skærpede Socialstyrelsen i 2015 kravene til individuel bedømmelse og opfølgning på indsatsniveau. Der er også sket en skærpelse af kravene i forhold til, at plejehjemmet sikrer en bemanding, som modsvarer behovet til de indsatser, som skal udføres. Derfor efterspørger mange i dag et enkelt værktøj til indsatsopfølgning på plejehjem.

Phoniro Care er et særdeles fleksibelt system, som kan tilpasses til forskellige behov, og systemet anvendes i dag på flere forskellige måder i plejehjemssektoren. Normalt anvendes den digitale pen til dokumentation og opfølgning på plejehjem. Men det er også muligt i stedet at bruge en mobiltelefon i samme system. En del kommuner vælger at udføre den løbende dokumentation med den digitale pen, så der nemt kan dokumenteres i dagens løb. Ved arbejdsdagens slutning overføres den skrevne dokumentation til Phoniro Care og videre til driftssystemet.

Al den registrerede information kan efterfølgende bruges til at udvikle og følge op på driften. Informationen vises i en række standardrapporter, men det er også muligt at udarbejde kundespecifikke rapporter eller bruge analysemoduler, hvis der ønskes specifik information.

Er du nysgerrig og vil vide mere?