Velfærdsteknologi for ældre

Velfærdsteknologi er digital teknologi, som bruges til at holde fast i eller øge tryghed, aktivitet, medbestemmelse og selvstændighed for personer med funktionsnedsættelse som f.eks. ældre.

Digital teknologi giver omfattende muligheder. For mange personer med funktionsnedsættelse og ældre indebærer teknologien en stor ændring og øget livskvalitet. Hvis man bruger digital teknologi rigtigt, er det et værktøj til at øge medbestemmelse og jævnbyrdighed og til at sikre og virkeliggøre menneskerettigheder.

Phoniro er en af de førende på markedet for velfærdsteknologi ældre og e-sundhed, og vi har flere forskellige digitale løsninger, tjenester og produkter, som letter hverdagen for personer med funktionsnedsættelse og giver øget livskvalitet.

Dette vil kræve langt flere ressourcer inden for ældrepleje. Velfærdsteknologi og digitalisering vil være vigtige aktører i løsningen af ​​denne udfordring, både for at begrænse omkostningsudviklingen, men i endnu større grad for at øge sikkerheden og livskvaliteten for den stadig ældre befolkning.

Med vores store erfaring og innovative løsninger til digitale låse, alarmer, digital nattevagt (e-vagt) og tids- og indsatsopfølgning skaber vi integritet, tryghed, frihed, retfærdighed og medbestemmelse for mange ældre. Det er vi rigtigt stolte over.

velfærdsteknologi ældre