Ajan ja työn seuranta erityisasumisessa

Ajan ja työn seurannan sisältävä Phoniro Care -ratkaisu mahdollistaa toiminnan yksinkertaisen dokumentoinnin ja laadun varmistamisen eritysasumisessa.

Ruotsin sosiaalihallituksen vuonna 2015 asettama uusi säädös terävöitti yksilökohtaisen arvioinnin ja työn seurannan vaatimuksia. Säädös terävöittää myös henkilöstövaatimuksia ja edellyttää, että erityisasumisen yksikkö varmistaa henkilökunnan määrän vastaavan työmäärää. Siksi monet erityisasumisen toimijat peräänkuuluttavat yksinkertaista työkalua työn seurantaan.

Phoniro Care on erittäin joustava järjestelmä, joka voidaan mukauttaa eri tarpeisiin. Erityisasumisen piirissä järjestelmää käytetään jo monin eri tavoin. Tavallisesti erityisasumisessa käytetään digitaalista kynää dokumentointiin ja seurantaan. Samassa järjestelmässä on kuitenkin mahdollista käyttää kynän sijasta myös matkapuhelinta. Osa kunnista haluaa käyttää dokumentointiin ainoastaan digitaalista kynää voidakseen kirjata tapahtumat helposti päivän mittaan. Työvuoron päätyttyä kirjatut tiedot siirretään Phoniro Care -järjestelmään ja edelleen liiketoimintajärjestelmään.

Kaikkia järjestelmään rekisteröityjä tietoja voidaan sen jälkeen käyttää toiminnan seurantaan ja kehittämiseen. Tiedot esitetään useissa erilaisissa perusraporteissa, mutta järjestelmässä on mahdollista luoda myös asiakaskohtaisia raportteja tai käyttää analyysimoduulia tiettyjä erityisiä tietoja varten.