Ajan ja työn seuranta kotipalvelussa

Korkean laadun ja taloudellisen tehokkuuden varmistaminen edellyttää kotipalvelulta järjestelmällistä suunnittelua ja seurantaa. Suurelle määrälle asiakkaita on kyettävä tarjoamaan erilaista apua eri aikoina. Kun otetaan käyttöön IT-ratkaisu, jossa henkilökunta kirjaa käynnit ja työt suoritetuiksi, toimintaa on mahdollista seurata siten, että kaikki asiakkaat saavat juuri sellaista apua, johon heillä on oikeus.

Kaikki yhdessä ja samassa järjestelmässä

Henkilökunta voi kirjata matkapuhelimen avulla yhteen ja samaan järjestelmään ajankohdan, jolloin käynti asiakkaan luona alkoi ja päättyi, sekä kirjata samalla, mitä töitä asiakkaan luona tehtiin ja mistä töistä asiakas mahdollisesti kieltäytyi. Jotta voidaan varmistaa, että tiedot yhdistetään asiakkaan asuntoon, käynnin kuittaamiseen käytetään esimerkiksi Phoniron digitaalista lukkoa tai NFC-tunnistetta.

Mobiilisovelluksen kehittämisessä on huomioitu henkilökunnan työprosessi, jotta sovellus tukisi henkilökunnan työskentelyä ja mahdollistaisi tietojen yksinkertaisen rekisteröinnin.

Seurannan avulla on myös helppo tarkastella eri avainlukujen, kuten henkilöstön jatkuvuuden, kehittymistä. Lisäksi tietoja käytetään usein korvausten ja kotipalvelumaksujen määrittämiseen.

Phoniro Care sisältää konfiguroitavan säännöstön, jota voidaan mukauttaa kunnan omien korvauksia ja maksuja koskevien sääntöjen perusteella. Säännöstö auttaa henkilökuntaa kirjaamaan tiedot oikein, mikä on ehdoton edellytys tietojen käyttökelpoisuudelle.

Phoniro Caren ajan ja työn seurantaan kehitetty moduuli on ollut markkinoilla yli kymmenen vuotta, ja se on nykyään käytössä lähes sadassa ruotsalaiskunnassa, mukaan lukien maan neljässä suurimmassa kunnassa.