Turvahälyttimet
erityisasumisen tarpeisiin

Phoniron hälytysjärjestelmä Phoniro 6000 on nykyaikainen järjestelmä tulevaisuuden vanhainkoteihin. Se on osa Phoniro Care -palvelua, joka ei ainoastaan käsittele hälytyksiä, vaan toimii myös alustana muille tärkeille
toiminnoille vanhainkodeissa.

Hälytysjärjestelmä Phoniro 6000

Hälytyksiä on hallittu vanhainkodeissa vuosien ajan niin kutsuttujen sisäisten järjestelmien avulla. Hälytysten hallinta on keskeinen osa vanhainkotien toimintaa, ja sisäinen järjestelmä tarjoaa siksi myös IT-tukea. Turvapuhelimet ovat tärkeitä työvälineitä henkilökunnan päivittäisessä arjessa. Vanhainkodin toiminnassa kyse on kuitenkin muustakin kuin hälytysten hallinnasta. Nykyiset hälytysjärjestelmät ovat usein rajoittuneita ja keskittyvät ainoastaan hälytysten käsittelyyn, eikä niitä voida hyödyntää IT-tukena vanhainkodin muussa toiminnassa. Phoniron hälytysjärjestelmä erityisasumisen tarpeisiin, Phoniro 6000, muuttaa tilanteen.

Osana Phoniro Care -palvelua se mahdollistaa palvelun muiden toimintojen, kuten digitaalisen lukitusjärjestelmän tai e-valvonnan, käyttöönoton. Kaikkea käyttäjien tai henkilökunnan toimintaan liittyvää tietoa hallitaan keskitetysti Phoniro Care -palvelussa, joka toimii palvelualustana kaikille ratkaisuille. Phoniro Care -palvelun integraatiomoduulin avulla on myös mahdollista yhdistää hälytysjärjestelmä muihin IT-järjestelmiin.

Phoniro 6000 hyödyntää viimeisintä verkkotekniikkaa soveltuakseen joustavasti erilaisten vanhainkotien tarpeisiin. Järjestelmä toimii saumattomasti esimerkiksi erilaisten tietoliikenne- ja puheviestintätekniikoiden kanssa.