Phoniro Care

Tijd- en opdrachtfollow-up

Registratie en follow-up van uitgevoerde huisbezoeken en handelingen in de thuiszorg en bij begeleid wonen. Bij voorkeur te combineren met digitaal sleutelmanagement, waarbij elk huisbezoek met behulp van het digitale slot automatisch wordt geregistreerd.