Tijd- en opdrachtfollow-up
bij begeleid wonen

Phoniro Care met tijd- en opdrachtfollow-up is ideaal om activiteiten in het kader van begeleid wonen te documenteren en de kwaliteit ervan te verzekeren.

In Zweden zijn in 2015 de normen voor individuele beoordeling en follow-up per handeling aangescherpt. Volgens de nieuwe regels moeten de wooncentra ook garanderen dat er voldoende personeel is om alle handelingen uit te voeren. Daardoor is er grote vraag naar een praktisch hulpmiddel voor de follow-up van uitgevoerde handelingen bij begeleid wonen.

Phoniro Care is een heel flexibel systeem dat aan verschillende behoeften kan worden aangepast. Bij begeleid wonen wordt het op verschillende manieren gebruikt. Voor documentatie en follow-up wordt normaal de digitale pen gebruikt. Maar in plaats daarvan kan het systeem ook met een mobiele telefoon worden gebruikt. Sommige gemeenten kiezen voor de digitale pen als handig middel om tijdens de dag doorlopend handelingen te documenteren. Aan het eind van de dienst wordt de schriftelijke documentatie naar Phoniro Care en vervolgens naar het bedrijfssysteem overgebracht.

Alle informatie die in het systeem wordt geregistreerd, kan vervolgens worden gebruikt voor ontwikkeling en follow-up. Deze gegevens komen in een aantal standaardrapporten te staan, maar er kunnen ook klantspecifieke rapporten worden opgesteld en met de analysemodule kan specifieke informatie worden opgevraagd.

Ben je nieuwsgierig en wil je meer weten?