Tijd- en opdrachtfollow-up
binnen de thuiszorg

Voor goede kwaliteit en gezonde financiën in de thuiszorg is een gestructureerde planning en follow-up nodig. Grote aantallen gebruikers moeten op diverse tijdstippen verschillende soorten hulp krijgen. Een IT-systeem waarin het personeel de uitgevoerde huisbezoeken en handelingen registreert, maakt een goede follow-up mogelijk, zodat alle gebruikers de gewenste hulp krijgen.

Eén allesomvattend systeem

In één systeem kunnen de zorgverleners met hun mobiele telefoon het begin en het einde van elk huisbezoek registreren en aangeven welke handelingen ze hebben uitgevoerd, of eventueel welke handelingen de gebruiker heeft geweigerd. Om te garanderen dat de informatie thuis bij de gebruiker wordt geregistreerd, wordt er bijvoorbeeld met digitale sloten van Phoniro of met NFC-etiketten gewerkt.

De telefoonapp is ontwikkeld vanuit het werkproces van het personeel. Hij biedt goede steun tijdens het werk en maakt het makkelijk om gegevens te registeren.

Voor de follow-up levert de app ook cijfermateriaal over bijvoorbeeld personeelscontinuïteit. Aan de hand van zulke gegevens worden vaak ook kosten en vergoedingen bepaald in de thuiszorg.

Phoniro Care is een configureerbaar systeem dat aan de gemeentelijke regels voor kosten en vergoedingen kan worden aangepast. Het systeem helpt het personeel om gegevens op de juiste manier te registreren, zodat de informatie ook echt kan worden gebruikt.

De Phoniro Care-module voor de tijd- en opdrachtfollow-up bestaat al ruim 10 jaar en wordt vandaag de dag in bijna honderd Zweedse gemeenten gebruikt, waaronder de vier grootste steden.

Ben je nieuwsgierig en wil je meer weten?