Samen naar een veilige toegang in de Thuiszorg

Heb je hulp of zorg nodig en ben je niet in staat om de voordeur zelf te openen, dan is het belangrijk dat zorgverleners en mantelzorgers altijd naar binnen kunnen. Helaas is dat in de praktijk lang niet altijd het geval waardoor cliënten onnodig risico lopen.

Hoe wordt de toegang vandaag de dag vaak geregeld? Meestal door:

Een sleuteladres: Het afgeven van de sleutels bij buren of mantelzorgers. Dit kan een goede oplossing zijn maar de toegang is zeker niet altijd gegarandeerd. Maar hoe gaat het op kritieke momenten?

Het afgeven van een sleutel aan de thuiszorg: Een medewerker van de thuiszorg haalt een sleutel op en brengt deze weg naar een centrale locatie. Of loopt deze medewerker rond met een grote sleutelbos met daaraan alle sleutels van cliënten?

Een sleutelkluisje: Steeds meer thuiszorgorganisaties maken gebruik van deze sleutelkluisjes. Het is een alternatief voor het halen en brengen van sleutels van cliënten op centrale locaties. Dit bespaart tijd en het draagt bij aan een snelle beschikbaarheid van zorg op kritieke momenten. Cliënten worden vaak verplicht gesteld tot het aanschaffen van een sleutelkluisje en worden hierin niet goed geadviseerd.
Bij sleutelkluisjes kunnen we onderscheid maken uit zogenaamde Onveilige “huis tuin en keuken kluisjes” die voor relatief weinig geld verkrijgbaar zijn bij iedere doe-het-zelfzaak en in enkele seconden te kraken zijn. Een andere optie is de Goedgekeurde mechanische sleutelkluisjes. Deze zijn inbraak technisch veiliger maar zeker niet zonder risico. In zijn algemeenheid geldt dat sleutelkluisjes die voorzien zijn van een code slot in veel gevallen uitermate inbraakgevoelig zijn. Bovendien blijkt dat het beheren van al die verschillende codes bijna onmogelijk is. Als oplossing wordt dan gehanteerd dat de codes in veel gevallen hetzelfde zijn of dat de opbouw van de codes herkenbaar zijn, met alle risico’s van dien.
Sleutelkluisjes waarbij de zorg gebruik maakt van een hoofdsleutel, waarmee alle sleutelkluisjes geopend kunnen worden vormen ook een groot risico. Bij verlies of diefstal van deze sleutel loopt men direct een groot risico bij een grote groep cliënten met een sleutelkluisje. Daarnaast zijn de kosten die gepaard gaan met het verlies van een mechanische sleutel erg groot. In alle gevallen valt er niet te controleren wie in de woning is geweest en op welk tijdstip.

Jaarlijks zijn er meer dan 800 geregistreerde inbraken bij ouderen door het inbreken van een sleutelkluisje. We lezen dit regelmatig teug in de kranten en media. Onlangs nog werd hier aandacht aan besteedt bij het VARA programma Kassa.
Klik hier voor de uitzending

De Phoniro Digitale sleutel oplossing biedt de oplossing voor de sleutelproblematiek in de thuiszorg. Helaas is de overstap naar een Innovatieve oplossing vaak erg groot, door onwetendheid, de angst voor vernieuwing en verkeerde beeldvorming.

# Door oa. leveranciers van de sleutelkluisjes wordt er nog steeds aangeven dan zogenaamde innovatieve oplossingen niet mogelijk zijn. Dit omdat in Nederland de deuren en sloten niet standaard zijn en veel van elkaar verschillen. Dit in tegenstelling tot bv. de gestandaardiseerde deuren in Scandinavische landen. Phoniro levert voor elke deur een digitale sleuteloplossing. Het maakt niet uit of de deur dun, dik, geprofileerd is, voorzien van een europrofielcilinder, DIN of opdek-slot, gebruikt wordt voor de centrale toegang of een woning.

# Thuiszorgorganisaties denken dat voor verschillende toegangsoplossingen een aparte app gebruikt moet worden. Dat voor iedere cliënt een code ingevoerd moet worden of dat er veel tijd verloren gaat aan het beheren van een systeem. Bijvoorbeeld bij het wisselen van roosters. Maar niets is minder waar. Phoniro biedt eenvoudig en slim een te beheren oplossing die voor thuiszorgorganisaties een enorme efficiëntie en besparing van tijd oplevert. Bovendien draagt het bij aan een snelle beschikbaarheid van zorg op kritieke momenten en kan de toegang gegarandeerd worden. Door het plaatsen van één app op de Smartphone of tablet krijgt een zorgverlener een digitale sleutelbos.

# Men twijfelt of het mogelijk is om de verschillende registratie programma’s met elkaar te integreren. Phoniro beschikt over een compleet software development-pakket waarmee het mogelijk is te koppelen met Elektronische Cliënten Dossiers (ECD). Belangrijk hierbij is dat de ECD leveranciers ook openstaan voor een dergelijke koppeling.

# Er wordt getwijfeld of Elektronische oplossingen wel veilig genoeg zijn. De veiligheid van de Phoniro oplossingen is op een hoog niveau. Naast de door SKG gestelde eisen maken we gebruik van oa. 128 BIT encryptie en we voldoen aan de SHA256. Bovendien zijn de oplossingen beschermd tegen recording en playback en is de telefoon ID is niet gebaseerd op een kopieerbare ID. Bovendien zijn de oplossingen beschermd tegen zogenaamde brute force attacks (het kraken van wachtwoorden met speciale programma’s).

# Ook zouden er nog geen ervaringen zijn met dit soort innovatieve oplossingen. Phoniro heeft de ervaring met meer dan 95.000 oplossingen. Maar ook in Nederland hebben we inmiddels meer als voldoende ervaring opgedaan. Steeds meer organisaties kiezen voor de betrouwbare en veilige oplossingen uit Zweden.

# Innovatieve oplossingen zoals die van Phoniro zouden te duur zijn. Vanzelfsprekend is een veilige oplossing duurder dan een onveilig sleutelkluisje. Maar je kunt de voordelen die deze oplossing biedt niet met elkaar vergelijken. Door de samenwerking met verschillende partners kan Phoniro een betaalbare oplossing aanbieden die aansluit bij de verschillende financieringsbehoeften en betalingsbereidheid in de markt. Dit is zeker belangrijk omdat ouderen steeds vaker worden geconfronteerd met kosten die zij zelf moeten betalen.

Het oplossen van de sleutelproblematiek is een gezamenlijke verantwoordelijkheid waarin meerdere partijen een rol hebben.

Thuiszorg: Met de opgedane negatieve ervaringen en de wetenschap dat er beter en betaalbare oplossingen voorhanden zijn moeten Thuiszorgorganisaties stoppen met het verplichten en het actief aanbieden van kluisjes waarvan ze weten dat ze niet veilig zijn. Uiteraard willen wij de thuiszorgorganisatie ondersteunen met het oplossen van de sleutelproblematiek.

Overheid: Zij zouden kunnen bijdragen in het opstellen van regelgeving of richtlijnen om te komen tot een veilige toegang in de zorg.

Gemeenten: Voor die mensen die sleutelkluisjes echt niet kunnen betalen zou de gemeente een oplossing kunnen bieden.

Cliënten: Zij zouden moeten aandringen op een veilige oplossing en zelf bereid zijn om voor een goed product iets meer te willen betalen.

Verzekeraars: Het zou mooi zijn als er aanvullende pakketten komen die voorzien in oplossingen die bijdrage in het langer en veilig thuisblijven wonen van ouderen.

Woningbouwcorporaties en VVE: Zij zouden geen toestemming moeten verlenen voor de montage van onveilige sleutelkluisje aan hun panden. Er zijn veilige oplossingen die de kluisjes bij een centrale toegang overbodig maken. Niet zichtbaar zijn en door meerdere zorgorganisaties te gebruiken.

Zorgverleners: Zij zouden in staat moeten zijn om hun cliënten goed te informeren over vernieuwing en mogelijkheden.

Bedrijven: Bedrijven zoals Phoniro moeten blijven innoveren en ontwikkelen zodat de oplossingen betaalbaar blijven en aansluiten bij de behoeftes in de markt.

Wilt u meer informatie over de digitale sleuteloplossingen van Phoniro?
Of mail naar info@phoniro.nl

Voor downloaden informatie klik hier!