Hjem
Våre løsninger

Phoniro Care
– en plattform for velferdsteknologi

Alle våre løsninger har noe felles, og de er samlet på én og samme plattform som vi har kalt Phoniro Care. Våre løsninger hjelper deg med en trygg, sikker og effektiv pleie og omsorg, og skaper dermed økt livskvalitet for en aldrende befolkning.