• Sound on Replay

  Ved hjelp av digital teknologi som holder styr på helse og balanse, kan vi gi våre eldre en tryggere hverdag i hjemmene deres.

 • Sound on Replay Expand

  An innovative future full of opportunities where technology contributes to a richer life for our growing senior population

  Om Phoniro Kontakt Phoniro
 • Phoniro Care

  En platform til velfærdsteknologi

  Hva er Phoniro Care? Kontakt Phoniro

Våre løsninger

Digital nøkkelhåndtering

Nøkkelfri hjemmepleje eller et nøkkelfritt miljø i ulike typer pensjonister. Vi tilbyr også nøkkelfrie medisinske skap for sikker behandling av stoffer.

trygghetslarm äldreboende

Alarmsystem

All administrasjon og oppfølging er sentral for Phoniro Caresamtidig som lokal operativ sikkerhet for alarmen sikres i.

E-tilsyn

Digitalkameraovervåkning for økt sikkerhet uten å bli forstyrret. Økt kvalitet og mindre stress for både brukere og ansatte.

Tidsregistrering

Registrering og oppfølging av utførte besøk og oppgaver i hjemmetjenesten og hos beboere i omsorgsboliger.

Våre løsninger

Phoniro Care er en sammenhengende plattform for velferdsteknologi som med sine ulike moduler gjør det mulig å øke effektiviteten og kvaliteten på omsorg og omsorg.