Hjem

Våre løsninger

Digital nøkkelhåndtering

Allerede i 2004 utviklet vi nøkkelfri lås for hjemmets tjeneste. I dag har vi mer enn 100 000 digitale låser på markedet. Nøkkelfri hjemmepleje eller et nøkkelfritt miljø i ulike typer pensjonister. Vi tilbyr også nøkkelfrie medisinske skap for sikker behandling av stoffer.

Alarmsystem

Håndtering av alarmer på spesielle boliger og i vanlig innkvartering. All administrasjon og oppfølging er sentral for Phoniro Caresamtidig som lokal operativ sikkerhet for alarmen sikres i, for eksempel, lokale alarm servere på spesiell innkvartering.

E-tilsyn

Digitalkameraovervåkning for økt sikkerhet uten å bli forstyrret. Økt kvalitet og mindre stress for både brukere og ansatte.

Våre løsninger

Phoniro Care er en sammenhengende plattform for velferdsteknologi som med sine ulike moduler gjør det mulig å øke effektiviteten og kvaliteten på omsorg og omsorg.