Våre løsninger

Digital nøkkelhåndtering

Allerede i 2004 utviklet vi nøkkelfri lås for hjemmets tjeneste. I dag har vi mer enn 100 000 digitale låser på markedet. Nøkkelfri hjemmepleje eller et nøkkelfritt miljø i ulike typer pensjonister. Vi tilbyr også nøkkelfrie medisinske skap for sikker behandling av stoffer.

Les mer

Alarmsystem

Håndtering av alarmer på spesielle boliger og i vanlig innkvartering. All administrasjon og oppfølging er sentral for Phoniro Caresamtidig som lokal operativ sikkerhet for alarmen sikres i, for eksempel, lokale alarm servere på spesiell innkvartering.

Les mer

E-tilsyn

Digitalkameraovervåkning for økt sikkerhet uten å bli forstyrret. Økt kvalitet og mindre stress for både brukere og ansatte.

Les mer

Våre løsninger

Phoniro Care er en sammenhengende plattform for velferdsteknologi som med sine ulike moduler gjør det mulig å øke effektiviteten og kvaliteten på omsorg og omsorg.

Les mer