Våre løsninger

Digital nøkkelhåndtering

Nøkkelfri hjemmepleje eller et nøkkelfritt miljø i ulike typer pensjonister. Vi tilbyr også nøkkelfrie medisinske skap for sikker behandling av stoffer.

Alarmsystem

All administrasjon og oppfølging er sentral for Phoniro Caresamtidig som lokal operativ sikkerhet for alarmen sikres i.

E-tilsyn

Digitalkameraovervåkning for økt sikkerhet uten å bli forstyrret. Økt kvalitet og mindre stress for både brukere og ansatte.

Tidsregistrering

Registrering og oppfølging av utførte besøk og oppgaver i hjemmetjenesten og hos beboere i omsorgsboliger.

Våre løsninger

Phoniro Care er en sammenhengende plattform for velferdsteknologi som med sine ulike moduler gjør det mulig å øke effektiviteten og kvaliteten på omsorg og omsorg.