Personvernerklæring for Phoniro AB

Denne personvernerklæringen forklarer når, hvordan og hvorfor vi samler inn personopplysninger samt hvordan vi deler dem og holder informasjonen sikker. Erklæringen omfatter bruken av våre produkter og tjenester samt aktiviteter som gjelder salg, markedsføring, support/service og rekruttering.

Phoniro verner om din personlige integritet og etterstreber alltid å beskytte dine personopplysninger på best mulig måte samt følger gjeldende regler for vern av personopplysninger. All bearbeiding av data som utføres av Phoniro, skjer i henhold til den nye personvernforordningen (GDPR – General Data Protection Regulation). GDPR er en ny EU-forordning som trådte i kraft 25. mai 2018, og som har som mål å styrke enkeltpersoners rett til egne personopplysninger. Les mer om GDPR på Datatilsynets hjemmeside.

Har du spørsmål om denne informasjonsteksten eller ønsker du å utøve noen av dine rettigheter i henhold til det som angis nedenfor, kan du kontakte Phoniro via kontaktopplysningene som du finner under fanen Kontakt.

Hva menes med personopplysning?

En personopplysning kan være all form for informasjon som direkte eller indirekte kan brukes til å identifisere en person. Eksempler på personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer, personnummer, e-postadresse og IP-adresse.

Når og hvordan behandles personopplysninger?

Med behandling av personopplysninger menes når vi samler inn, registrerer, behandler eller lagrer dine personopplysninger.

Vi behandler personopplysninger som du selv har gjort tilgjengelig for oss, for det formål å behandle og administrere forespørsler fra deg, eventuelle avtaler med deg og for å gi informasjon og service. Opplysningene kan innhentes fra f.eks. e-postmeldinger, sosiale medier, telefonsamtaler, møter eller via vår hjemmeside. Du finner mer informasjon under «Personopplysninger fra kontaktskjema» nedenfor.

Dersom du er kunde hos oss, lagrer vi dine opplysninger ut fra lovkravene «eksisterende avtale» eller «berettiget interesse».

Du kan når som helst be om at dine opplysninger fjernes, forutsatt at det ikke foreligger rettslige grunner til å lagre dem.

Personopplysninger fra kontaktskjema

Via skjemaer på vår hjemmeside kan forskjellige typer materiale bestilles (f.eks. produktblader, veiledninger og filmer), eller det kan varsles om forskjellige arrangementer (f.eks. webinarer, seminarer og kundedager). Opplysningene som innhentes, er kontaktopplysninger som navn og e-postadresse samt interesseområde, f.eks. produktinformasjon.

Ved å fylle ut et eller flere av disse skjemaene og gi ditt samtykke ved å krysse av for «Jeg har lest og forstått Phoniros personvernerklæring» vil dine personopplysninger bli lagret i henhold til formålet nevnt over.

Hvorfor samler vi inn personopplysninger?

Phoniro lagrer personopplysninger som er gjort tilgjengelig for oss, for å behandle og administrere forespørsler, for å håndtere eventuelle avtaler samt for å gi informasjon og service.

Vi kan bruke dine personopplysninger for følgende formål:

·     Sende informasjon om produktet eller tjenesten du har kjøpt fra oss

·     Sende informasjon om arrangementer du har meldt deg på

·     Følge opp forespørsler mottatt via e-post, telefonsamtale, møter osv.

·     Sende systeminformasjon

·     Følge opp en jobbsøknad

·     Gi deg tilgang til løsningen du har kjøpt

·     Gi deg tilgang til vår supportplattform

Statistisk formål

Vi behandler også personopplysninger for statistiske formål, dels for å få informasjon om hvordan de som besøker vår hjemmeside, bruker siden, dels for å måle reaksjoner på e-postutsendelser for å kunne utvikle og forbedre innholdet, samt kundestatistikk i form av salgs- og markedsføringsstatistikk og kundedatabasestatistikk.

Statistikkverktøyene som Phoniro bruker for dette formålet, er Microsoft Dynamics 365 for salgs- og markedsføringsstatistikk, Google Analytics for hjemmesidebesøk og MailChimp for e-postutsendelser.

Personopplysninger som du selv angir via skjemaer på vår hjemmeside, via e-post eller telefonsamtaler med oss, kan bli brukt til markedsføring, oppfølging samt utvikling og forbedring av våre produkter og tjenester på grunnlag av en interesseavveining. I denne interesseavveiningen tas det hensyn til at du frivillig har meldt deg og vist interesse for våre tjenester.

Dersom du ikke vil motta markedsføring eller annen informasjon fra oss, kan du kontakte oss via kontaktopplysningene som du finner under fanen Kontakt.

Hvilke personopplysninger samler vi inn?

Vi samler inn følgende personopplysninger avhengig av formål:

 • Navn
 • Firma-/organisasjonsopplysninger
 • Kontaktopplysninger, f.eks. e-post og telefonnummer
 • Stillingsbetegnelse/rolle
 • Betalingsinformasjon og -historikk
 • Kjøpsinformasjon (f.eks. hvilket produkt eller hvilken tjeneste som er bestilt)
 • Interessen for et produkt eller type firmainformasjon som personen har angitt
 • Markedsrespons (f.eks. nedlasting av materiale, reaksjon på e-post, deltakelse på/påmelding til arrangementer/kundedager)
 • Kommunikasjon via e-post/telefon/møter (f.eks. tilbakemeldinger, kommentarer og spørsmål i form av e-postmeldinger, telefonsamtaler, dokumenter og møter
 • IP-adresser, inkludert aktiviteter på hjemmesiden
 • Informasjon i CV-er


Hvem kan vi utveksle dine personopplysninger med?

Vi kontrollerer alle som behandler personopplysninger på vegne av oss, for å sikre at de kan gi tilstrekkelige garantier angående sikkerhet og konfidensialitet for dine personopplysninger. For å gjennomføre visse aktiviteter brukes det eksterne tjenester der det kan hende vi må angi dine opplysninger. Dette gjelder f.eks. ved:

 1. Markedsføring
  For markedsføringsformål kan vi utveksle dine opplysninger med selskaper som tilbyr tjenester for utsendelse av e-post og pressemeldinger samt digitale statistikktjenester og sosiale medier.
 2. Logistikk
  Når vi leverer produkter eller sender brev, gir vi dine personopplysninger til logistikkbedrifter/speditører.
 3. IT
  For å kunne håndtere nødvendig drift, teknisk support og vedlikehold av våre IT-løsninger bruker vi visse underleverandører.
 4. HR
  Ved visse former for rekruttering bruker vi eksterne rekrutteringsfirmaer som får kjennskap til dine personopplysninger.

Obs! Ingen informasjon videreformidles til en tredjepart.

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Vi lagrer aldri dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for det aktuelle formålet, og for å oppfylle gjeldende lovkrav. Når personopplysningene ikke lenger trengs, sletter vi dem fra våre systemer.

Dine rettigheter

Du har rett til å oppdatere, slette eller flytte dine personopplysninger.

Phoniro vedlikeholder sine kontaktopplysninger løpende. Dersom det viser seg at en opplysning er feil, rettes den uten opphold. Du har selvfølgelig rett til å få vite hvilke opplysninger vi har registrert om deg.

Du har også rett til kostnadsfritt å få innsyn i opplysningene vi lagrer om deg, få vite hvorfor vi lagrer dem, samt hvilken kilde vi har innhentet opplysningene fra. Anmodningen skal skje skriftlig og sendes til Phoniro på adressen: Phoniro AB, Att Personuppgifter, Hospitalsgatan 3C, 602 27 Norrköping. Dersom du ber om innsyn gjentatte ganger, har Phoniro rett til å ta et rimelig gebyr for å administrere anmodningen.

Ved personopplysninger som er basert på et avtaleforhold oss imellom, har du rett til å be om å få opplysningene overført til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet). En forutsetning for dataportabilitet er at overføringen er teknisk mulig og kan skje automatisert.

Du kan til enhver tid kontakte oss for å få hjelp eller informasjon om dine rettigheter. Du finner våre kontaktopplysninger under fanen Kontakt. Dersom du ikke er fornøyd med svaret du har fått, kan du klage til Datainspektionen.

 Hvordan beskyttes dine personopplysninger?

Vi bruker IT-systemer for å beskytte dine personopplysninger, din integritet og tilgangen til dine opplysninger. Vi har truffet særlige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot ulovlig eller utilsiktet behandling (f.eks. ulovlig tilgang, tap, tilintetgjøring eller skade).

Det er bare medarbeidere som trenger personopplysninger for å kunne utføre sitt arbeid, som har tilgang til dem.

Oppdatering av personvernerklæringen

Phoniro kan oppdatere denne personvernerklæringen dersom vi endrer vår behandling av personopplysninger, eller ved nye lovkrav eller direktiver. Vi anbefaler at du leser gjennom vilkårene for å få oppdatert informasjon om hvordan Phoniro beskytter og behandler dine personopplysninger.

Kontaktopplysninger

Phoniro AB
Rörkullsvägen 4
302 41 Halmstad

Org.nr.: 556636-2538

Telefon: 08-692 65 00
E-post: info@phoniro.se

Har du spørsmål om denne informasjonsteksten eller ønsker du å utøve noen av dine rettigheter i henhold til det som angis nedenfor, kan du kontakte Phoniro via kontaktopplysningene som du finner under fanen Kontakt.

Information about Cookies

To make this site work properly, we sometimes place small data files called cookies on your device. Most big websites do this too.

A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don’t have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

Functional cookies

Functional cookies are needed to use our website in a good way. The functional cookies we use on our website are:

Remembering cookie preferences

To prevent you from having to specify your cookie preferences every time you visit our website, we remember these preferences for you. This preferences are saved in a cookie.

Language preferences

We use cookies to ensure you get the right language version of our website.

Google analytics

We use Google Analytics to collect statistics of how our visitors use our website. All information collected are completely anonymous and solely used for statistics purposes.

How to control cookies

You can control and/or delete cookies as you wish – for details, see aboutcookies.org. You can delete all cookies that are already on your computer and you can set most browsers to prevent them from being placed. If you do this, however, you may have to manually adjust some preferences every time you visit a site and some services and functionalities may not work.