Våre innovative IT-løsninger frigjør tid og betaler for god kvalitet

Pleie står overfor store forsøk. Offentlige ressurser vil ikke være tilstrekkelig for en økende andel eldre mennesker. Pleie og omsorgspersonell må jobbe med det de er best til – for å være nær de som trenger omsorg. Det andre vi kan løse med teknologi. Teknologi vil fungere som et middel til å opprettholde ressurser, høyere livskvalitet og særlig økt sikkerhet for både slektninger og ansatte. Dette har betydning for oss på Phoniro.

Vi har steget før

På Phoniro var vi pionerer i det som nå kalles velferdsteknologi og e-helse. Allerede i 2002 utviklet vi nøkkelfri lås for hjemmets tjeneste. I dag har 80.000 digitale låser blitt installert og den tidkrevende nøkkeladministrasjonen er løst. Tid som kan legges på menneskelig omsorg og omsorg.

Informasjon for bedriftsledelse

Ideen om å erstatte alle nøklene med mobiltelefonen førte oss til nye baner. Mobilen kan også bære andre typer data og koordinere med annen informasjon. Derfor har vi utviklet vår plattform, Phoniro Care, som kommuniserer med kommunens operativsystem. Under hver trening sender telefonene informasjon til operativsystemet. Dette skjer med smarte telefoner eller digitale penner. Informasjonen brukes til oppfølging og planlegging for å frigjøre tid slik at ansatte kan ta vare på omsorg og omsorg.

Phoniro i dag

Siden 2002 har selskapet utviklet seg raskt, og i dag har vi utviklet både maskinvare og programvare for velferdsteknologi, inkludert sikkerhetsalarmer, e-overvåking, digital nøkkeladministrasjon og overvåking av tid og krefter. De fleste av våre løsninger er utviklet og produsert i Sverige. I samarbeid med partnere som Tieto og Pulsen leverer vi systemløsninger integrert med kundens operativsystem. Våre løsninger er lokalisert i 200 av Sveriges kommuner, og i alt produseres over 85 millioner hjemmebesøk hvert år, basert på våre løsninger. Vi har også kontorer i Nederland, Danmark og Finland. Siden 1. februar 2018 har Phoniro blitt inkludert som sin egen enhet i Assa Abloy Global Solutions, som er en global virksomhet.

Fremtiden er allerede her. Er du klar?

Magnus Jonsson, administrerende direktør