Phoniro Care
– En plattform for velferdsteknologi

Phoniro Care er en sammenhengende plattform for velferdsteknologi som med sine ulike moduler gjør det mulig å øke effektiviteten og kvaliteten på omsorg og omsorg. Platformen består av et felles webgrensesnitt, mobiltilgangsprogrammer og ulike typer tilkoblede maskinvarekomponenter som digitale låser, alarmtilbehør og kameraer. Sammen dannes en omfattende løsning der komponentene er godt integrert med hverandre, og hvor de ulike funksjonene leveres som tjenester som er ansvarlige for hele kommunikasjonskjeden fra maskinvare til sluttbrukere.

Om plattformen

Alle data lagres i en og samme database, og en felles integrasjonsmodul gir fullstendig integrasjon til de fleste operativsystemer i markedet. Phoniro Care leveres primært som en skygtjeneste over internett, men i noen tilfeller kan den også installeres i kundens eget IT-miljø. Uansett hvilken modul som brukes, vil alle dataene i Phoniro Care bli samlet for kvalitetssikring og oppfølging.

Arbeide med en felles IT-plattform som Phoniro Care har mange fordeler. Støtte, drift og administrasjonskostnader reduseres, og det krever mindre treningstiltak for de ansatte. Det er også en sikkerhet for virksomheten at det allerede er sikret at alle funksjoner samarbeider uten ubehagelige overraskelser.

Støtte moduler

Plattformen har også to støttemoduler. Disse er:

Integrering

En godt bygget integrasjonsmodul som integreres med de fleste operativsystemer på markedet, som Procapita / Lifecare. Integrasjonsmodulen har også standardiserte webtjenester for å muliggjøre integrasjon med andre eksterne systemer.

Analyse

Informasjon fra Phoniro Care kan enkelt filtreres, vrides og brytes ned på detaljnivå. På denne måten er det mulig å utvikle spesifikke nøkkeltall, kvalifisert beslutningstaking og analyse og oppfølging.