Phoniro Care
– Alarmsystem

Håndtering av alarmer på spesielle boliger og i vanlig innkvartering. All administrasjon og oppfølging er sentral for Phoniro Caresamtidig som lokal operativ sikkerhet for alarmen sikres i, for eksempel, lokale alarm servere på spesiell innkvartering.