Sikkerhetsalarm
for hjemmetjeneste

Phoniro kan tilby flere forskjellige alarmløsninger for vanlig overnatting, for eksempel sikkerhetsalarm.

Med mobile sikkerhetsalarmer kan du finne en person som er ute, noe som gir omsorgspersonell muligheten til å skifte fokus fra overvåking til sykepleie.

Gjennom samarbeid med våre partnere kan Phoniro tilby både stasjonære og mobile sikkerhetsalarmer for hjemmetjeneste.

Sikkerhetsalarm hjemmetjeneste