Sikkerhetsalarm for omsorgsboliger

Phoniros alarmsystem, Phoniro 6000, er et moderne system for morgendagens Senior bolig. En modul i Phoniro Care som ikke bare håndterer alarmer, men gir også en plattform for andre funksjoner som er viktige i et eldre hjem.

Alarmsystemet Phoniro 6000

I mange år, såkalt Internt system ble brukt til å håndtere alarmer i senior bolig. Alarmstyring er en sentral del av virksomheten, og det interne systemet er derfor en grunnleggende IT-støtte. Personaletes nødtelefoner er et viktig verktøy i hverdagen. Men aktiviteten til et eldre hjem er selvfølgelig mer enn bare en alarm. Dessverre er dagens alarmsystem avgrenset til bare nødhåndtering og kan ikke brukes som IT-støtte i resten av virksomheten. Phonihos spesielle alarmsystem, Phoniro 6000, endrer dette.

Å være en del av Phoniro Care-plattformen åpnes for andre sammenhengende funksjoner som digital nøkkeladministrasjon og e-tilsyn. All forretningsinformasjon som bruker- og personalinformasjon styres sentralt i Phoniro Care, som er felles for alle modulene i løsningen. Via Phoniro Cares integrasjonsmodul er det også mulig å integrere alarmsystemet i virksomhetenes andre IT-systemer.

Phoniro 6000 bruker den nyeste nettverksteknologien for å oppnå fleksibilitet og tilpasningsevne for ulike typer pensjonister. For eksempel fungerer systemet med forskjellige teknikker for data- og talekommunikasjon.

Sikkerhetsalarm omsorgsboliger