Phoniro Care
– nøkkelfri hjemmetjeneste

Nøkkelfri hjemmetjeneste

Daglig håndtering av nøkler er et stort og kostbart problem i hjemmet. For å kunne levere hjemmetjenester, er det ofte nødvendig med flere nøkler for hver leilighet eller hus. Nøkler kan enkelt bli droppet eller kopiert og er vanligvis ikke i hendene på den rette personen i en nødsituasjon.

Studier viser at mer enn 10 prosent av hjemmetjenesten er brukt til å administrere nøkler. Denne håndteringen inkluderer styring av nøkler, ventetid for å få riktig nøkkel fra en kollega og ekstra reisetid.

Med Phoniro Care, vår plattform hvor alle løsninger for velferdsteknologi er samlet, bruker hjemmebaserte mobiltelefoner til å låse opp døren hjemme. Dette betyr at hjemmetjeneste alltid har de riktige tastene. Med digital nøkkeladministrasjon kan du redusere både administrasjon og reiserute og bruke mer tid på omsorg. En smart og enkel måte å øke kvaliteten på virksomheten, både for ansatte og brukere.

100% nøkkelfri hjemmetjeneste

For å utnytte løsningens fulle potensiale er det viktig å minimere hjemmetjenestens bruk av ordinære nøkler i hele kommunen. Phoniro Main Entrance kan brukes til porter i bygårder og Phoniro Any Entrance, hvor personalet har enkel, rask og sikker tilgang til søppelrom, lagerrom og vaskerom.

Det er sannsynligvis at Phonihos låsemekanisme allerede er installert i mer enn 100 000 nordiske hjem.

Sikker legemiddellagring

Det er en selvfølge at uvedkommende ikke skal ha tilgang til brukerens medisiner. Mange brukere har legemiddelklassifiserte medisiner og preparater, og det er dessverre vanlig at svinn oppstår hvis medisiner lagres hjemme uten mulighet for et låst skap. Låste medisinskap forårsaker imidlertid et viktig ledelsesproblem for personalet.

For at medisinen skal kunne håndteres på en sikker, sikker og effektiv måte uten å forårsake et sentralt problem, har vi utviklet Phoniro Medic, som er et medisinskap der låsen håndteres av personalet med en digital nøkkel