Phoniro Care
– nøkkelfri omsorgsboliger

Nøkkeladministrasjon er et stort og dyrt problem i ulike typer spesielle boliger. Med Phoniro Boendelås er døren alltid låst opp for den rette personen. Dette øker sikkerheten til beboerne, og gir kommunen en mer effektiv, tryggere og mer moderne aktivitet. Samtidig beskytter du den personlige integriteten til beboeren.

Det er vanlig at innbyggerne har problemer med å håndtere nøkler for å låse opp. Samtidig skal dørene være låst for å hindre at innbyggerne kommer inn i hverandre eller som uautoriserte personer kommer inn. Det er svært tidkrevende for personalet å hjelpe beboerne til å låse og låse opp dørene. Med Phoniro Boendelås kan beboerne komme inn uten å måtte takle konvensjonelle nøkler.

Enkelt og trygt med nøkkelfri omsorgsboliger

Med Phoniros boendelås er den mekaniske nøkkelen erstattet med en digital nøkkel i form av en tagg for både beboere og ansatte. Låsenheten er aktivert når beboeren skal legge hånden på dørhåndtaket. Sikkerheten er veldig høy, siden hver tag har en unik identitet.

Systemet styres sentralt fra Phoniro Care, vår plattform for velferdsteknologi. I det administrative programmet kan kriteriene programmeres individuelt for hvilke dører hver person skal ha fullmakt til å åpne.

Sikker legemiddellagring med nøkkelfrie medisinske skap

Phoniro Care tilbyr også nøkkelfrie medisinske skap som håndteres på samme måte som ovenfor. Dette gjør at kvalifisert personell kan låse opp brukerens medisinske skap med sin tag. Løsningen tilbyr også sporbarhet for hvem som er åpnet og på hvilket tidspunkt, som er viktig for å motvirke for eksempel medisin tyveri.

For å kunne jobbe effektivt er det viktig å minimere virksomhetens bruk av ordinære nøkler i hele kommunen. Med Phoniro Medic tar vi digital nøkkeladministrasjon et skritt videre.

nøkkelfri omsorgsboliger