Phoniro Care
– e-tilsyn

Digital tilsyn gir økt kvalitet og sikkerhet for brukeren ettersom mange opplever at nattilsyn via kamera er mindre brudd på personvern og bekymringsfullt enn å bli besøkt av personalet midt på natten. Med digital nattilsyn unngår personalet risikoen for å vekke pasienten, og stresset for personalet reduseres ettersom besøket bare er noen minutter langt.

Digital tilsyn er også gunstig i omsorgsboliger. Personalet kan utføre e-tilsynet på en effektiv måte fra et sentralt sted i boligen. Fordelen for brukeren av å ikke bli forstyrret under søvn er selvfølgelig like stor i omsorgsboliger som i hjemmetjeneste.