Nattilsyn for trygg og
utforstyrret søvn

Tilsynsbesøk er en viktig del av hjemmetjenestens hverdag og en av de mest kostnadsdrivende. Vi tilbyr digital nattilsyn, en pakkeløsning med velferdsteknologi hjemme hos brukeren som gjør det mulig for personalet å øke både kvaliteten, effektiviteten og den direkte brukertiden. Alt innenfor rammen av Phoniro Care som sikrer et høyt sikkerhets-, konfidensialitets- og sporbarhetsnivå.

Uforstyrret nattesøvn for brukeren og et
mer effektivt nattilsyn for personalet

Nattilsyn er noe av det mest kostnadsdrivende innen hjemmetjenesten – besøket varer bare i noen minutter, men er forbundet med stor andel reisetid og dobbeltbemanning. Med digitalt nattilsyn kan personalet via et nettbasert brukergrensesnitt koble seg opp mot et kamera installert på brukerens soverom.
Mange brukere opplever nattilsyn via kamera som mindre integritetskrenkende og urovekkende enn å få besøk av personale på soverommet mens de sover, noe som også gjør at de risikerer å bli vekket.

nattilsyn

Høyt sikkerhets-, konfidensialitets- og sporbarhetsnivå

Løsningen er en del av plattformen Phoniro Care, noe som sikrer høy informasjonssikkerhet (riktighet, sporbarhet, konfidensialitet og tilgjengelighet). Det gjøres ingen opptak, og det er kun autorisert personale som kan koble seg opp mot brukerens kamera på avtalte tidspunkter.

En vinnende løsning for miljøet

Hvis en del av tilsynsbesøkene kan utføres ved hjelp av velferdsteknologi, vil CO²-utslippene bli vesentlig redusert. En mellomstor hjemmetjenestevirksomhet i Sverige kjører cirka 160 000 mil hvert år. Hvis 25 % av kjøringen kan spares inn, innebærer det 38 tonn mindre CO²-utslipp i året.