E-tilsyn for trygg og uforstyrret søvn

På samme måte som med hjemmeboende kan e-tilsyn med fordel brukes i omsorgsboliger. Gevinsten for brukeren, altså å slippe å bli forstyrret mens han/hun sover, er selvfølgelig like stor for begge brukerkategorier.

Om løsningen for e-tilsyn omsorgsboliger

Phoniros løsning for e-tilsyn er også tilpasset for å fungere bra for brukere i omsorgsboliger. Ettersom løsningen er en del av Phoniro Care, er den også tett koblet sammen med Phoniros alarmsystem for omsorgsboliger som jo er en del av samme plattform. Personalet kan utføre e-tilsynet på en effektiv måte fra et sentralt sted og få mer tid til andre oppgaver, men kan også koble seg til kameraet direkte via en mobil nettleser i alarmtelefonen. Løsningen er en del av Phoniro Care, noe som sikrer høy informasjonssikkerhet (riktighet, sporbarhet, konfidensialitet og tilgjengelighet).