Phoniro Care
– Tidsregistrering eldreomsorg

Tidregistrering og oppfølging av utførte besøk og oppgaver til eldreomsorg, i hjemmetjenesten og hos beboere i omsorgsboliger. Kan med fordel brukes sammen med digital nøkkelhåndtering – opplåsing gir en sikker kvittering på at besøket er registrert hos brukeren.