Tidsregistrering innen hjemmetjenesten

For å sikre god kvalitet og økonomi i hjemmetjenesten kreves det strukturert planlegging og oppfølging. Et stort antall brukere trenger forskjellige typer hjelp i forskjellige situasjoner. Ved å bruke en IT-støtte der personalet kvitterer for at besøk og oppgaver er utført, er det mulig å følge opp, slik at alle brukere får den hjelpen de er berettiget til.

Alt i ett og samme system

I et og samme system kan personalet ved hjelp av mobiltelefonen kvittere for start og slutt på besøket hos brukeren og samtidig registrere hva som er gjort, og hva brukeren eventuelt har avslått. For å sikre at informasjonen registreres i brukerens bolig, brukes kvittering mot f.eks. Phoniros digitale låseenhet eller NFC-etikett.

Mobilappen er utviklet med høyt fokus på personalets arbeidsprosess for å gi god støtte i arbeidet og muliggjøre enkel registrering av informasjon.

Oppfølgingen gjør det også enkelt å følge forskjellige nøkkeltall, f.eks. personalkontinuitet. Informasjonen danner ofte også grunnlaget for både betaling og avgifter innen hjemmetjenesten.

Phoniro Care har et konfigurerbart regelverk som tilpasses kommunens regler for betaling og avgifter. Regelverket gir støtte til personalet slik at det kan registrere informasjonen på riktig måte, noe som er et absolutt krav for at informasjonen kan brukes.

Modulen for tidsregistrering i Phoniro Care har vært på markedet i over 10 år og brukes i dag av nesten 100 svenske kommuner, bl.a. de fire største.