Tidsregistrering for beboere i omsorgsboliger

Phoniro Care med Tidsregistrering er et godt valg for enkelt å kunne dokumentere og kvalitetssikre oppgavene som utføres for beboere i omsorgsboliger.

I den svenske Socialstyrelsens nye forskrift for 2015 ble kravene til individuell vurdering og oppfølging på oppgavenivå skjerpet. Forskriften skjerper også kravene til at omsorgsboligen sikrer en bemanning som står i forhold til de oppgavene som skal utføres. Det gjør at mange i dag etterspør et enkelt verktøy for å følge opp det arbeidet som gjøres hos beboere i omsorgsboliger.

Phoniro Care er et svært fleksibelt system som kan tilpasses forskjellige behov, og som i dag brukes på forskjellige måter i omsorgsboliger. Normalt brukes den digitale pennen til dokumentasjon og oppfølging hos beboere i omsorgsboliger. Men i samme system er det også mulig å heller bruke en mobiltelefon. En del kommuner velger å bare registrere dokumentasjonen løpende med den digitale pennen, det gjør det enkelt å dokumentere i løpet av dagen. Ved skiftets slutt overføres den skriftlige dokumentasjonen til Phoniro Care og videre til virksomhetssystemet.

All informasjon som registreres i systemet, kan deretter brukes for å utvikle og følge opp virksomheten. Informasjonen vises i flere forskjellige standardrapporter, men det er også mulig å utarbeide kundespesifikke rapporter eller bruke analysemodulen hvis man ønsker spesifikk informasjon.