Velferdsteknologi eldre

Velferdsteknologi for eldre er digital teknologi som brukes for opprettholde eller øke tryggheten, aktivitetsnivået, delaktigheten eller selvstendigheten for personer med nedsatt funksjonsevne, f.eks. eldre.

Digital teknologi gir store muligheter. For mange personer med nedsatt funksjonsevne og eldre innebærer teknologien en stor endring og økt livskvalitet. Bruker man digital teknologi riktig, er det et verktøy som øker delaktigheten og likeverdet samtidig som det sikrer at menneskerettighetene oppfylles.

Dette vil kreve mye mer ressurser innen eldreomsorgen. Velferdsteknologi og digitalisering vil være viktige aktører for å løse denne utfordringen, både for å dempe kostnadsutviklingen, men i enda større grad for å øke sikkerheten og livskvaliteten til den stadig eldre befolkningen.

Phoniro er en av markedslederne innen velferdsteknologi og e-helse, og vi har flere digitale løsninger, tjenester og produkter som forenkler hverdagen og gir økt livskvalitet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Med vår lange erfaring og innovative løsninger for digitale låser, alarmer, digitalt tilsyn om natten (e-tilsyn) og tids- og innsatsoppfølging skaper vi integritet, trygghet, frihet, rettferdighet og delaktighet for mange eldre.

Det er vi utrolig stolte av.

Velferdsteknologi eldre

Les mer om velferdsteknologi eldre her: