Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er digital teknologi som brukes for opprettholde eller øke tryggheten, aktivitetsnivået, delaktigheten eller selvstendigheten for personer med nedsatt funksjonsevne, f.eks. eldre.

Digital teknologi gir store muligheter. For mange personer med nedsatt funksjonsevne og eldre innebærer teknologien en stor endring og økt livskvalitet. Bruker man digital teknologi riktig, er det et verktøy som øker delaktigheten og likeverdet samtidig som det sikrer at menneskerettighetene oppfylles.

Phoniro er en av markedslederne innen velferdsteknologi og e-helse, og vi har flere digitale løsninger, tjenester og produkter som forenkler hverdagen og gir økt livskvalitet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Med vår lange erfaring og innovative løsninger for digitale låser, alarmer, digitalt tilsyn om natten (e-tilsyn) og tids- og innsatsoppfølging skaper vi integritet, trygghet, frihet, rettferdighet og delaktighet for mange eldre.

Det er vi utrolig stolte av.

Les mer om velferdsteknologi her: