Phoniro är ett IT-företag med ett viktigt uppdrag

Vi möjliggör ett rikare liv för en åldrande befolkning! Bolaget är en marknadsledande leverantör av välfärdsteknik för äldreomsorg och funktionshinderområdet och vi är en del av ASSA ABLOY. Phoniro Care är namnet på den gemensamma plattformen för Phoniros alla vård- och omsorgslösningar och inkluderar digital nyckelhantering, tid- och insatsuppföljning, larmsystem och e-tillsyn.

Välfärdsteknik

Välfärdsteknik är digital teknik som används för att behålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för bland annat äldre personer. Välfärdsteknik är en viktig spelare för att bevara livskvalitet för en allt äldre befolkning.

Phoniro Care

Den gemensamma plattformen för framtidens äldreomsorg som inkluderar digital nyckelhantering, tid- och insatsuppföljning, larmsystem och e-tillsyn. Oavsett vilken modul som används så samlas all data i Phoniro Care för kvalitetssäkring och uppföljning.

Digital nyckelhantering

Nyckelfri hemtjänst eller en nyckelfri miljö i olika typer av särskilda boenden ger en ökad kvalitet i verksamheten både för personal och brukare.

Tid och insatsuppföljning

Registrering och uppföljning av utförda besök och insatser med mobiltelefonen eller digital penna inom hemtjänst, särskilt boende och personlig assistans.

Larmsystem

Moderna larmsystem med den senaste tekniken för morgondagens särskilda boenden.

E-tillsyn

Tillsyn via kamera ger ökad trygghet, kvalitet, mindre stress och ostörd nattsömn. Videobesök med surfplatta är ett tryggare sätt att hålla kontakt med brukarna.

Webinars

Lär dig mer om välfärdsteknik

Anmäl dig till våra webinars och lär dig mer om våra välfärdstekniska lösningar. Du deltar på webinarierna helt på distans och väljer själv plats och tid!

Bli inspirerad i Kunskapsbanken

Letar du efter ny inspiration och kunskap inom digitalisering och e-hälsa så missa inte ett besök i vår kunskapsbank.

Kundservice
– vi hjälper dig.

Vår kundtjänst finns till för dig. Välj här bredvid vad du behöver hjälp med.
Kundutlåtanden
 • "Den allra viktigaste fördelen är att brukaren upplever en fortsatt god trygghet och får möjlighet att känna sig mer självständiga, men även att digital tillsyn har medfört att personalen inte längre riskerar störa eller väcka brukaren."

  Ingela Hedblom – Verksamhetsutvecklare på Socialförvaltningen, Bollnäs kommun
 • "Den största vinsten med lösningen är att tidrapporteringen har förenklats både för cheferna och assistenterna, samt att rapporteringsförfarandet har avsevärt minskat antalet felregistreringar."

  Bittan Börjesson – IT-samordnare Socialförvaltningen, Vara kommun
 • "Brukaren får större säkerhet i och med att alla besök loggas i Phoniro Care och det är fullt spårbart vilken person som varit inne hos brukaren och när."

  Anki Medelid – Enhetschef, Kiruna kommun
 • "Personalen är lättad över att slippa bära omkring på den stora nyckelknippan."

  Peter Hermansson – teknisk support, Norrköping kommun
 • "Sedan vi införde Phoniro Care inom hemtjänsten kan brukaren vara säker på att enbart behörig personal kommer in. Brukaren får snabbare insatser vid larm, då vi alltid har rätt nycklar med oss. Detta är två viktiga bitar för att skapa trygghet."

  Anja Olofsson – Hemtjänstchef, Skurups kommun

Tillsammans skapar vi ett rikare liv för en åldrande befolkning!