• Genom att stärka omsorgstagarnas självständighet och delaktighet kan vi skapa ett rikare liv för en åldrande befolkning.

  Läs mer
 • Sätt på ljud Spela om Förstora

  Med hjälp av digital teknik som håller koll på hälsa och balans kan vi ge våra äldre en tryggare vardag i deras hem.

 • Sätt på ljud Spela om Förstora

  En innovativ framtid full av möjligheter där tekniken bidrar till ett rikare liv för en åldrande befolkning

  Om oss Vill du veta mer? Kontakta oss
Åtgärder som Phoniro AB vidtar med anledning av covid-19

Phoniro är ett IT-företag med ett viktigt uppdrag

Vi möjliggör ett rikare liv för en åldrande befolkning! Bolaget är en marknadsledande leverantör av välfärdsteknik för äldreomsorg och funktionshinderområdet och vi är en del av ASSA ABLOY. Phoniro Care är namnet på den gemensamma plattformen för Phoniros alla vård- och omsorgslösningar och inkluderar digital nyckelhantering, tid- och insatsuppföljning, larmsystem och e-tillsyn.

Välfärdsteknik – med den äldre i fokus

Välfärdsteknik är digital teknik som används för att behålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för bland annat äldre personer. Välfärdsteknik är en viktig spelare för att bevara livskvalitet för en allt äldre befolkning.

Läs mer om välfärdsteknik

Phoniro Care

Den gemensamma plattformen för framtidens äldreomsorg som inkluderar digital nyckelhantering, tid- och insatsuppföljning, larmsystem och e-tillsyn. Oavsett vilken modul som används så samlas all data i Phoniro Care för kvalitetssäkring och uppföljning.

Läs mer

Digital nyckelhantering

Nyckelfri hemtjänst eller en nyckelfri miljö i olika typer av särskilda boenden ger en ökad kvalitet i verksamheten både för personal och brukare.

Läs mer

Tid och insatsuppföljning

Registrering och uppföljning av utförda besök och insatser med mobiltelefonen eller digital penna inom hemtjänst, särskilt boende och personlig assistans.

Läs mer
trygghetslarm äldreboende

Larmsystem

Moderna larmsystem med den senaste tekniken för morgondagens särskilda boenden.

Läs mer

E-tillsyn

Tillsyn via kamera ger ökad trygghet, kvalitet, mindre stress och ostörd nattsömn.

Läs mer

Modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering

Kunskap om digitala tjänster och välfärdsteknik

Sju av SKR:s modellkommuner är kunder till oss på Phoniro och det är vi riktigt stolta över! Ta gärna del av några inspirerande tips från kommunerna om hur din kommun kan stärka äldreomsorgen digitalt.

Ta del av tipsen

Bli inspirerad i Kunskapsbanken

Letar du efter ny inspiration och kunskap inom digitalisering och e-hälsa så missa inte ett besök i vår kunskapsbank.

Kundservice
– vi hjälper dig.

Vår kundtjänst finns till för dig. Välj här bredvid vad du behöver hjälp med.
Kundutlåtanden
 • "Den största drivkraften för att digitalisera är att vi kan bli mer effektiva när vi väl är igång."

  Anna-Lena Thorén – Enhetschef på Solgården Norrhult, Uppvidinge kommun
 • "Den allra viktigaste fördelen är att brukaren upplever en fortsatt god trygghet och får möjlighet att känna sig mer självständiga, men även att digital tillsyn har medfört att personalen inte längre riskerar störa eller väcka brukaren."

  Ingela Hedblom – Verksamhetsutvecklare på Socialförvaltningen, Bollnäs kommun
 • "Den största vinsten med lösningen är att tidrapporteringen har förenklats både för cheferna och assistenterna, samt att rapporteringsförfarandet har avsevärt minskat antalet felregistreringar."

  Bittan Börjesson – IT-samordnare Socialförvaltningen, Vara kommun
 • "Brukaren får större säkerhet i och med att alla besök loggas i Phoniro Care och det är fullt spårbart vilken person som varit inne hos brukaren och när."

  Anki Medelid – Enhetschef, Kiruna kommun
 • "Personalen är lättad över att slippa bära omkring på den stora nyckelknippan."

  Peter Hermansson – teknisk support, Norrköping kommun

Tillsammans skapar vi ett rikare liv för en åldrande befolkning!