Ett rikare liv

Välfärdsteknik innebär digital teknik som används för öka trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för dig som är brukare och anhörig. Med vår långa erfarenhet och innovativa lösningar för digitala lås, larm, digital tillsyn och tid- och insatsuppföljning skapar vi dessutom integritet, trygghet, frihet, rättvisa och delaktighet. Välfärdsteknik medför även förbättrade arbetsvillkor för personalen inom äldreomsorgen då de nya arbetsverktygen frigör tid, minskar stress och inspirerar fler att arbeta inom äldreomsorgen.

Läs mer om våra lösningar:

Digital nyckelhantering

Med ett digitalt lås använder du din dörr på precis på samma sätt som du gör idag. Du och dina anhöriga öppnar och låser med nyckel som vanligt.

Tid och insatsuppföljning

Med tid- och insatsuppföljning så säkerställer vi att du får den hjälp som du är berättigad till. Personalen i hemtjänsten kvitterar sina besök.

Larmsystem

Ett tryggt och modernt larmsystem med fler funktioner än bara larm som säkerställer att brukaren får högsta säkerhet och trygghet i sin omsorg.

E-tillsyn

Tillsyn via kamera ger ostörd nattsömn och upplevs mindre integritetskränkande. Tillsynen sker på förbestämda tider enligt överenskommelse.