Digitalt lås

Med ett digitalt lås använder du din dörr på precis på samma sätt som du gör idag. Du och dina anhöriga öppnar och låser med nyckel som vanligt. Den enda skillnaden är att ett nytt låsvred kommer att monteras på insidan av din dörr.

Hur fungerar ett digitalt lås?

Det digitala låset är ett motordrivet låsvred som monteras på insidan av din dörr och ersätter det vanliga låsvredet utan någon åverkan på dörren. Enheten påverkar inte boendets skalskydd vilket gör att hemförsäkringen gäller som tidigare. Personalen låser upp låsenheten med sin mobiltelefon, men du låser upp det som vanligt med nyckel. Tekniken är mycket säker och har använts i flera länder i mer än 10 år. Endast behörig personal kan öppna dörren och bara när de står precis intill den. Från utsidan syns det inte att ett digitalt låsvred är installerat.

Vem har tillgång till låset?

Det digitala låset har mycket hög säkerhet och integritet där endast behörig personal kan komma in. Hemtjänstpersonalen loggar in via en mobiltelefon med ett personligt användarnamn och lösenord. Systemet registrerar vem i personalen som öppnade respektive låste och när. För högsta säkerhet fungerar systemet självklart även helt offline.

Lösningen uppfyller alla krav för säker hantering av personuppgifter enligt gällande lagkrav, t.ex. GDPR.

Medicinskåp för en säker läkemedelshantering

Att obehöriga inte ska komma åt dina läkemedel är en självklarhet. Men verkligheten ser tyvärr annorlunda ut då det ibland uppstår svinn när läkemedel förvaras i hemmet. För att läkemedelshanteringen ska kunna ske på ett tryggt, säkert och på ett effektivt sätt utan att medföra en nyckelproblematik har vi utvecklat Phoniro Medic som är ett medicinskåp där låset hanteras av personalen med en digital nyckel.

Trygghet är en viktig aspekt för dig som bor kvar i din egna bostad och har hemtjänst. Med ett digitalt lås kan du säkerställa att bara behörig personal kan komma in till dig. Du slipper oroa dig för att dina nycklar hamnar i orätta händer. Vid ett larm så kan personal snabbt komma in till dig då de slipper åka och hämta nycklar. Våra digitala lås är en välbeprövad teknik utvecklad för din trygghet och säkerhet