Tillsyn via kamera

Tillsyn via kamera ger dig ostörd nattsömn och upplevs ofta som mindre integritetskränkande. Digital tillsyn gör det möjligt för dig att bo kvar längre tid i din bostad och samtidigt få behålla din självständighet och trygghet. Anhöriga och grannar slipper även bli störda av att nattpersonal inom hemtjänsten väcker då ljud från bilar, trapp och portar uppstår.

Hur fungerar E-tillsyn?

Tillsyn via kamera är en kamera som ”ser i mörkret”. Personalen inom hemtjänsten kan via en dator och kamera se en rörlig bild av sängen och sovrummet. Ingen röstkommunikation är möjlig. Det är bara en envägskommunikation avsedd för tillsyn nattetid och ingen inspelning sker. Utifrån dina behov bestämmer du och personalen tillsammans vilka tider som kameran ska slås på. Om någonting inte står rätt till så skickar personalen ut en patrull som åker ut och tittar till dig. Mellan de tider ni bestämt att besöken ska ske är systemet låst och kameran avslagen. Säkerhetsnivån är hög och endast behöriga kan använda kameran.

Sömnen behövs för att kroppen och hjärnan ska få vila, återhämta sig och bearbeta intryck. Vårt immunförsvar fungerar även bättre när vi sover och det gör oss mindre mottagliga för virus och bakterier och vi drabbas inte lika lätt av infektioner. När vi sover stärks minnet och hjärnan rensas från skadliga ämnen. Med digital tillsyn via kamera så kan du sova gott om natten.