Trygghetslarm på boendet

Vi erbjuder ett tryggt och modernt larmsystem som säkerställer att brukaren får högsta säkerhet och trygghet genom hela sin omsorg.

Hur fungerar larmsystemet?

Vårt larmsystem hanterar inte bara larm utan har fler inbyggda funktioner som är viktiga för våra äldres omsorg. Med larmsystemet kan personalen besvara larm, utföra larmbedömning via kameratillsyn, låsa upp brukarens dörr, säkra läkemedelshanteringen och registrera insatser.

Att känna sig trygg på det särskilda boendet har en grundläggande betydelse för hälsan och välbefinnandet. Phoniros larmsystem underlättar för personalen så att mer tid frigörs till den mänskliga omsorgen.