Gnosjö kommun

Vi kan inte annat än att smittas av Elisabeth Linderos och Marie-Louise Petterssons entusiasm när vi möter dem på Äldreomsorgdagarna i Älvsjö. Två glada och drivna verksamhetschefer som varit med på resan när de införde digital nyckelhantering och tid- och insatsuppföljning i Gnosjö kommun.
  • Utmaning: Hemtjänstens omfattande och tidskrävande hantering av brukarnas nycklar
  • Lösning: Digital nyckelhantering
  • Fördelar: Effektivare, mindre stress och en ökad kontroll och säkerhet

Delaktighet i hela kommunen

Gnosjö kommunen tyckte att det var viktigt att hemtjänstpersonalen var delaktig i upphandlingen eftersom det var dem som skulle använda systemet. Vid införandet var personalen därför väldigt engagerade och involverade i utvärderingen av de olika leverantörerna som finns på marknaden. Phoniro valdes och vid införandet bjöd kommunen in samtliga hyresvärdar, brukare och anhöriga till ett informationsmöte. Detta skapade en trygghet inom hela verksamheten berättar Elistabeth.

Nöjda medarbetare

Hemtjänstpersonalen i Gnosjö kommun är väldigt positiva till det nya systemet då de slipper all hantering av de vanliga nycklarna. De får mer tid för varje brukare och slipper stressen som tidigare fyllde deras arbetsdagar. När personalen alltid har med sig i mobiltelefonen så kan de utföra snabbare insatser vid larmsituationer vilket ökar tryggheten för brukarna. Det ger i sin tur en kvalitetssäkring av omsorgen när man automatiskt får information om den faktiska brukartiden, vem som utfört besöket samt vilka insatser personalen utfört säger Marie-Louise.

"Systemet från Phoniro har medfört en kvalitetssäkring i hemtjänsten. Vi ser brukartid, utförda besök och vem som utfört insatserna."

Marie-Louise Pettersson – Verksamhetschef, Gnosjö kommun