Skurups kommun

Vi möter Anja Olofsson som arbetar som hemtjänstchef i Skurup kommun. Hon berättar att det är fantastiskt att slippa nycklarna. Personalen är mindre stressad och vårdtagarna upplever en ökad trygghet. Idag arbetar all personal med digital nyckelhantering och den vanliga nyckeln är mer sällsynt.

Installationerna av låsenheterna gick mycket bra tack vare gott samarbete mellan personalen, brukare, närstående och professionella låssmeder. Hemtjänstpersonalen var engagerade i hela processen. Vi genomförde en utvärdering av systemet och den visade bland annat att det var mycket positivt att ha med hemtjänstpersonalen vid monteringen av enheterna för det fick brukarna att känna sig trygga.

  • Utmaning: Nyckelhanteringen tog tid, stressade personalen och var negativ för brukarnas upplevda kvalitet.

  • Lösning: Digital nyckelhantering och tid- och insatsuppföljning.

  • Fördelar: Personalen är mindre stressad och brukarna upplever en ökad trygghet.

Samma uppgifter i ett och samma system

Vi startade med den digitala nyckelhanteringen 2012 och utökade systemet med tid- och insatsuppföljningsmodulen år 2013. Det innebär att vi i samma system direkt ifrån mobiltelefonen kan registrera besök, besökstid, se vem som utfört besöket och dessutom se vilka insatser som har utförts. Det är ett smidigt verktyg som kvalitetssäkrar hela hemtjänsten säger Anja.

"Sedan vi införde Phoniro Care inom hemtjänsten kan brukaren vara säker på att enbart behörig personal kommer in. Brukaren får snabbare insatser vid larm, då vi alltid har rätt nycklar med oss. Detta är två viktiga bitar för att skapa trygghet."

Anja Olofsson – Hemtjänstchef, Skurups kommun