Digital Tillsyn

Digital tillsyn via kamera är ett av dem mest kraftfulla exemplen på välfärdsteknik som skapar nytta för brukare, personal och verksamhet.

Digital tillsyn ger ökad kvalitet och trygghet för brukaren då många upplever att nattillsyn via kamera är mindre integritetskränkande och oroväckande än att få besök av personal mitt i natten. Med digital nattillsyn slipper personalen riskera att väcka brukaren och stressen för personalen minskar då besöket endast är några minuter långt. De tekniska kraven är väldigt låga och det enda som krävs hos brukaren är ett eluttag. Kamerasignalen kan skickas via mobilt eller fast nätverk och inget spelas in.

Digital tillsyn är också fördelaktigt inom särskilt boende. Personalen kan utföra e-tillsynen på ett effektivt sätt från en central plats på boendet. Vinsten för brukaren att slippa bli störd under sömnen är förstås lika stor inom särskilt boende som inom ordinärt boende.

Nyttor

  • Tryggare brukare då de slipper nattliga besök
  • Mindre stress för personalen
  • Behörighetsstyrd och loggad åtkomst till kameror

Digital Tillsyn – en del av Phoniro Offering