Phoniro E-tillsyn – Tillsyn via kamera

Om filen

Nattillsyn är något av det mest kostnadsdrivande inom hemtjänsten eftersom besöket endast är några minuter långt, men med stor andel restid och dubbelbemanning. Med digital nattillsyn kan personalen via ett webbaserat användargränssnitt koppla upp sig mot en kamera i brukarens sovrum. Ladda ned produktbladet och läs mer om denna smarta lösning.

Ladda ned filen

För att kunna ladda ner innehållet behöver du fylla i följande uppgifter.