Phoniro Main Entrance – Information till fastighetsägare

Om filen

För att vårdpersonal ska kunna göra hembesök när entréporten är låst önskar kommunen komplettera elslutblecket i entréporten med en elektronikenhet, så kallad Main Entrance (ME). Efter installationen kommer vårdpersonalen att kunna öppna entrédörren med hjälp av sina mobiltelefoner.

Ladda ned filen

För att kunna ladda ner innehållet behöver du fylla i följande uppgifter.