Phoniro Battery tester – Testa batterikapaciteten

Om filen

För att få maximal nyttjandegrad av batterierna i Phoniro Lock finns nu en batteritestare som kan testa kapaciteten i t.ex. ett batteri som har använts i en dörrenhet hos någon med väldigt få besök.

Ladda ned filen

För att kunna ladda ner innehållet behöver du fylla i följande uppgifter.