Webcast: Phoniros samtal om tekniska innovationer inom äldreomsorgen

Plats: På distans

Utvecklingen av tekniska innovationer inom äldreomsorgen går allt snabbare och det är en tydlig trend att både kommuner och regioner vill använda dem för att möta dagens och framtidens utmaningar. Men vad är det som krävs för att lyckas införa dem i verksamheten?

SKR är aktiva inom området och har nyligen genomfört upphandlingen av Trygghetsskapande teknik som omfattar flera olika tekniska lösningar, där Phoniro är en av fem utvalda ramavtalsleverantörer.

Men det är långt ifrån enkelt att skala upp tekniska innovationer i en verksamhet som redan är satt under stor press och där det också finns höga krav på säkerhet, integrationer, skydd av personuppgifter etc.

Vad krävs egentligen för att lyckas med införande av helt ny teknik i äldreomsorgen? Kanske kan svaren hittas i tidigare erfarenheter av såväl lyckade som mindre lyckade projekt.

Vid detta samtal som vi sände live den 9 juni 2020 får du höra distriktsansvarig säljare Linda Arousell samtala med produktchef Magnus Fröberg om nya tekniska innovationer från Phoniro och vad som är viktigt att tänka på när de nu ska införas i verksamheten hos våra kunder.

Fyll i dina uppgifter så skickar vi en länk till samtalet.