Webcast: E-tillsyn

Plats: På distans.

Målgrupp: Samtliga som arbetar inom äldreomsorgen.

Innehåll: I denna distanspresentation får du en översikt om hur e-tillsyn fungerar och hur e-tillsyn gör det möjligt för personalen att öka kvaliteten, såväl som effektivitet och direkt brukartid.

Pris: Utan kostnad