Falldetektion

Med falldetektion så säkerställs att brukaren får hjälp om de faller så illa så att de inte själva kan påkalla hjälp via larmknapp.

Det infinner sig och en trygghet, för både brukare och personal, eftersom det inte behöver göras tillsynsbesök “bara” för att titta till någon.

Nyttor

  • Snabbare hjälp till brukaren bidrar till minskat lidande
  • Stora kostnader och andra konsekvenser på grund av eftervård minskar drastiskt

Falldetektion – en del av Phoniro Offering