Fallprevention

Undvik fallolyckan innan den ens inträffar. Med hjälp av en supersmart sensor som konstant analyserar brukarens rörelsemönster så får
personalen en varning så fort ett avvikande mönster upptäcks. Då kan en förebyggande åtgärd sättas in innan en olycka inträffar.

Nyttor

  • Lidande och tung rehabilitering undviks
  • Kan användas som ett komplement till tillsynsbesök
  • Minskar kostnader för vård och andra insatser

Fallprevention – en del av Phoniro Offering