Informationsfolder till brukare och anhörig

Tillsammans skapar vi ett rikare liv

Det är viktigt att brukare och dess anhöriga får vara delaktiga i vilken teknik som införs och att deras integritet respekteras. Utgångspunkten får inte vara att tekniken ska spara in på personal, mänskliga kontakter, utan att mer tid ska frigöras för personalen så att de kan få arbeta med det som de är bäst på – att vara nära de som behöver vård. Teknik ska fungera som en hjälp för att resurserna ska räcka längre, en högre livskvalitet för brukaren och inte minst en ökad trygghet för både anhöriga och personal.

Med vår folder kan ni förmedla hur tekniken fungerar ur ett brukare- och anhöriges perspektiv. Foldern kan anpassas till din kommun och kan tryckas upp med er logotype och kontaktuppgifter. Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så hör vi av oss till dig för ett passande upplägg.

Måttet på foldern är 10×21 cm. Tryckkostnad tillkommer.